Tag - پاتوقی

تخفیف در درصد کمیسیون

پاتوقی برای بعضی بارهای ویژه، به دلیل اهمیتی که دارن 50 تا 100 درصد از کمیسیون، یا به عبارتی 4 تا 8 درصد از مبلغ پایه بارنامه، تخفیف درنظر گرفته،همه این بارها در قسمت توضیحاتشون نوشته شده که تخفیف دارن، بنابراین راننده‌های عزیز باید حتما قسمت توضیحات هر بار رو چک کنن. اگر برای...